Thông Tin Về Đồng Phục Các Bé

Đồng phục là cách để thể hiện bản sắc và niềm tự hào về Trường với cộng đồng lớn hơn, đồng thời cũng là trang phục bắt buộc khi đến Trường.

Phòng đồng phục tại cơ sở Vạn Phúc của Trường mở cửa hàng ngày trong giờ học từ thứ Hai đến thứ Bảy

Đồ Thể dục/ Đồ Bơi: các bé phải thay đồng phục Thể dục hoặc đồ bơi khi tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào. Các bé phải mang giày thể thao trong các hoạt động Thể dục ngoài trời. Học sinh phải mặc lại đồng phục của Trường sau giờ Thể dục hoặc Bơi lội.