Lịch học tập trong ngày của bé

Một tuần của bé

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Đón trẻ
6h45 AM - 7h15 AM
Đón trẻ vào lớp,trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Cho trẻ chơi tự do.
Đón trẻ
6h45 AM - 7h15 AM
Đón trẻ vào lớp,trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Cho trẻ chơi tự do.
Đón trẻ
6h45 AM - 7h15 AM
Đón trẻ vào lớp,trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Cho trẻ chơi tự do.
Đón trẻ
6h45 AM - 7h15 AM
Đón trẻ vào lớp,trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Cho trẻ chơi tự do.
Đón trẻ
6h45 AM - 7h15 AM
Đón trẻ vào lớp,trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ.
Cho trẻ chơi tự do.
Thể dục buổi sáng
7h15 AM - 7h30 AM
Các bài tập khởi động sáng; Tập theo nhạc, vòng, cờ,…
Bài tập phát triển chung
Hồi tĩnh
Thể dục buổi sáng
7h15 AM - 7h30 AM
Các bài tập khởi động sáng; Tập theo nhạc, vòng, cờ,…
Bài tập phát triển chung
Hồi tĩnh
Thể dục buổi sáng
7h15 AM - 7h30 AM
Các bài tập khởi động sáng; Tập theo nhạc, vòng, cờ,…
Bài tập phát triển chung
Hồi tĩnh
Thể dục buổi sáng
7h15 AM - 7h30 AM
Các bài tập khởi động sáng; Tập theo nhạc, vòng, cờ,…
Bài tập phát triển chung
Hồi tĩnh
Thể dục buổi sáng
7h15 AM - 7h30 AM
Các bài tập khởi động sáng; Tập theo nhạc, vòng, cờ,…
Bài tập phát triển chung
Hồi tĩnh
Ăn sáng
7h30 AM - 8h00 AM
Thực đơn tuần
Ăn sáng
7h30 AM - 8h00 AM
Thực đơn tuần
Ăn sáng
7h30 AM - 8h00 AM
Thực đơn tuần
Ăn sáng
7h30 AM - 8h00 AM
Thực đơn tuần
Ăn sáng
7h30 AM - 8h00 AM
Thực đơn tuần
Giờ học
8h00 AM - 9h15 AM
Thể dục: Chạy xa, nhảy cao, bơi lội,…
Dạy theo giáo án
Giờ học
8h00 AM - 9h15 AM
Làm quen toán học
Dạy theo giáo án
Giờ học
8h00 AM - 9h15 AM
LQ văn học: Thơ, truyện, đóng kich,…
Dạy theo giáo án
Giờ học
8h00 AM - 9h15 AM
Âm nhạc: Hát , múa, vận động theo nhạc…
Dạy theo giáo án
Giờ học
8h00 AM - 9h15 AM
Tạo hình: Vẽ, nặn, cắt ,dán,…
Dạy theo giáo án
Hoạt động vui chơi
9h15 AM -10h00 AM
Vui chơi ngoài trời : Chơi theo vận động kế hoạch, chơi cát, chơi tự do, trò chơi dân gian,…
Vui chơi trong lớp: Chơi các trò chơi tại góc chơi tạo hứng thú, tập thói quen đọc sách (thư viện) dạy kỹ năng sống,…. (Theo kế hoạch)
Hoạt động vui chơi
9h15 AM -10h00 AM
Vui chơi ngoài trời : Chơi theo vận động kế hoạch, chơi cát, chơi tự do, trò chơi dân gian,…
Vui chơi trong lớp: Chơi các trò chơi tại góc chơi tạo hứng thú, tập thói quen đọc sách (thư viện) dạy kỹ năng sống,…. (Theo kế hoạch)
Hoạt động vui chơi
9h15 AM -10h00 AM
Vui chơi ngoài trời : Chơi theo vận động kế hoạch, chơi cát, chơi tự do, trò chơi dân gian,…
Vui chơi trong lớp: Chơi các trò chơi tại góc chơi tạo hứng thú, tập thói quen đọc sách (thư viện) dạy kỹ năng sống,…. (Theo kế hoạch)
Hoạt động vui chơi
9h15 AM -10h00 AM
Vui chơi ngoài trời : Chơi theo vận động kế hoạch, chơi cát, chơi tự do, trò chơi dân gian,…
Vui chơi trong lớp: Chơi các trò chơi tại góc chơi tạo hứng thú, tập thói quen đọc sách (thư viện) dạy kỹ năng sống,…. (Theo kế hoạch)
Hoạt động vui chơi
9h15 AM -10h00 AM
Vui chơi ngoài trời : Chơi theo vận động kế hoạch, chơi cát, chơi tự do, trò chơi dân gian,…
Vui chơi trong lớp: Chơi các trò chơi tại góc chơi tạo hứng thú, tập thói quen đọc sách (thư viện) dạy kỹ năng sống,…. (Theo kế hoạch)
Ăn trưa - Nghỉ ngơi
10h30 AM - 2h00 PM
Thực đơn tuần
Ngủ trưa
Ăn trưa - Nghỉ ngơi
10h30 AM - 2h00 PM
Thực đơn tuần
Ngủ trưa
Ăn trưa - Nghỉ ngơi
10h30 AM - 2h00 PM
Thực đơn tuần
Ngủ trưa
Ăn trưa - Nghỉ ngơi
10h30 AM - 2h00 PM
Thực đơn tuần
Ngủ trưa
Ăn trưa - Nghỉ ngơi
10h30 AM - 2h00 PM
Thực đơn tuần
Ngủ trưa
Vận động nhẹ - Ăn xế
2h00 PM - 3h00 PM
Vận động nhẹ theo nhạc, trò chơi dân gian, trò chơi vận động,…
Thực đơn tuần
Vận động nhẹ - Ăn xế
2h00 PM - 3h00 PM
Vận động nhẹ theo nhạc, trò chơi dân gian, trò chơi vận động,…
Thực đơn tuần
Vận động nhẹ - Ăn xế
2h00 PM - 3h00 PM
Vận động nhẹ theo nhạc, trò chơi dân gian, trò chơi vận động,…
Thực đơn tuần
Vận động nhẹ - Ăn xế
2h00 PM - 3h00 PM
Vận động nhẹ theo nhạc, trò chơi dân gian, trò chơi vận động,…
Thực đơn tuần
Vận động nhẹ - Ăn xế
2h00 PM - 3h00 PM
Vận động nhẹ theo nhạc, trò chơi dân gian, trò chơi vận động,…
Thực đơn tuần
Hoạt động chiều
3h00 PM - 4h15 PM
Đọc sách (thư viện), chơi, tạo hình theo ý thích,…. (hoặc hoạt động theo kế hoạch GVCN)
Các môn ngoại khóa: Aerobic, võ thuật, bơi lội, vẽ .( Học theo lịch của đơn vị hợp tác)
Hoạt động chiều
3h00 PM - 4h15 PM
Đọc sách (thư viện), chơi, tạo hình theo ý thích,…. (hoặc hoạt động theo kế hoạch GVCN)
Các môn ngoại khóa: Aerobic, võ thuật, bơi lội, vẽ .( Học theo lịch của đơn vị hợp tác)
Hoạt động chiều
3h00 PM - 4h15 PM
Đọc sách (thư viện), chơi, tạo hình theo ý thích,…. (hoặc hoạt động theo kế hoạch GVCN)
Các môn ngoại khóa: Aerobic, võ thuật, bơi lội, vẽ .( Học theo lịch của đơn vị hợp tác)
Hoạt động chiều
3h00 PM - 4h15 PM
Đọc sách (thư viện), chơi, tạo hình theo ý thích,…. (hoặc hoạt động theo kế hoạch GVCN)
Các môn ngoại khóa: Aerobic, võ thuật, bơi lội, vẽ .( Học theo lịch của đơn vị hợp tác)
Hoạt động chiều
3h00 PM - 4h15 PM
Đọc sách (thư viện), chơi, tạo hình theo ý thích,…. (hoặc hoạt động theo kế hoạch GVCN)
Các môn ngoại khóa: Aerobic, võ thuật, bơi lội, vẽ .( Học theo lịch của đơn vị hợp tác)
Trả trẻ
4h15 PM - 5h00 PM
Chơi theo ý thích
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ trong ngày.
Trả trẻ
4h15 PM - 5h00 PM
Chơi theo ý thích
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ trong ngày.
Trả trẻ
4h15 PM - 5h00 PM
Chơi theo ý thích
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ trong ngày.
Trả trẻ
4h15 PM - 5h00 PM
Chơi theo ý thích
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ trong ngày.
Trả trẻ
4h15 PM - 5h00 PM
Chơi theo ý thích
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ trong ngày.